SHT Sercurity

  • imgSlide
  • imgSlide
Công ty Bảo vệ SHT nhận chứng chỉ "Nghiệp vụ Bảo vệ" từ Học Viện An Ninh Nhân Dân cho Khóa đào tạo đầu tiên
Ngày 14/ 11/ 2012 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SHT chính thức được nhận chứng chỉ "Bảo vệ chuyên nghiệp" từ Giám Đốc Học Viện An Ninh Nhân Dân ( C500) sau 30 ngày huấn luyện tại trường cho khóa học đầu tiên. Với thành quả là 100% nhân viên của Công ty SHT đã vượt qua kỳ thi sát hạch này, đánh dấu một Chương trình đào tạo thực sự chuyên nghiệp đầu tiên mà Công ty SHT áp dụng triển khai;
Hôm nay, ngày 14/ 11/ 2012 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SHT chính thức được nhận chứng chỉ "Bảo vệ chuyên nghiệp" từ Giám Đốc Học Viện An Ninh Nhân Dân ( C500) sau 30 ngày huấn luyện tại trường cho khóa học đầu tiên. Với thành quả là 100% nhân viên của Công ty SHT đã vượt qua kỳ thi sát hạch này, đánh dấu một Chương trình đào tạo thực sự chuyên nghiệp đầu tiên mà Công ty SHT áp dụng triển khai;
 
 
Chương trình đào tạo tại Học viện, nhân viên Công ty SHT được học và thực hành với các môn: Điều lệnh, Nghiệp vụ Bảo vệ, Võ thuật, Pháp luật, PCCC, Cách lập biên bản, các thủ tục hành chính và sơ cấp cứu;
 
Kết thúc khóa học đầu tiên và vượt qua kỳ thi sát hạch, nhân viên Công ty Bảo vệ SHT tiếp tục quay trở lại làm việc tại nơi mà trước khi đi đào tạo họ đang làm. Chúng tôi và những khách hàng của SHT thấy ở họ là tâm thế của một bảo vệ chuyên nghiệp đúng nghĩa, tự tin và khá chuẩn mực;

Dưới đây là mẫu chứng chỉ mà Công ty SHT đã được cấp cho khóa huấn luyện đầu tiên
 
Hiện tại Công ty SHT đang hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục cần thiết, trước khi tiếp tục gửi đi đào tạo khóa 2 tại Học Viện, kế hoạch gửi đi là trung tuần tháng 12/ 2012; 


mail zalo call