SHT Sercurity

  • imgSlide
  • imgSlide
Nhận Chứng Chỉ Nghiệp vụ Bảo vệ
Ngày 17/ 9/ 2016 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SHT đã được cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ,

Ngày 17/ 9/ 2016 Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SHT đã được cấp Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Bảo Vệ, sau khi các nhân viên bảo vệ của Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện Nghiệp vụ bảo vệ tại Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy - Bộ Công An.

Hình ảnh đại diện;
Các nhân viên chưa được cấp Chứng Chỉ bắt buộc phải trải qua chương trình đào tạo, huấn luyện do đơn vị thuộc Bộ Công An sát hạch và tổ chức thi. Đảm bảo rằng nhân viên bảo vệ được trang bị nghiệp vụ và bản lĩnh vững vàng khi được phân công vào các mục tiêu;mail zalo call