SHT Sercurity

  • imgSlide
  • imgSlide
Dịch vụ an ninh cao cấp

ĐẶC ĐIỂM, MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Đặc điểm

Hợp đồng thường là gói dịch vụ bảo vệ tính mạng, tài sản và sức khỏe của yếu nhân, nhân viên nhận nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân ( VIP) phải được đào tạo bài bản về nhiều kỹ năng như: Đánh giá vạn vật, kiến thức về tâm lý chung và tâm lý tội phạm,phát hiện - ngăn chặn - xử lý tình huống, võ thuật, sử dụng các loại công cụ hỗ trợ...; 
 

  

2. Mục đích

- Nhân viên sẽ phải chấp hành một cách tuyệt đối phương án đã được lập và thống nhất trước khi triển khai công việc thực tế

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con người và tài sản ở mọi lúc mọi nơi.

- Tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, sai lầm.

 

3. Nội dung

3.1. Nhận nhiệm vụ

- Khi được giao nhiệm vụ nhân viên cần phải nắm vững:

+ Tính chất của việc bảo vệ là: một cuộc tham quan du lịch, lễ hội, làm việc hằng ngày...

+ Địa điểm: Khách hàng yêu cầu được bảo vệ ở những địa điểm nào, cố định hay di động.

+ Thời gian: Theo giờ, ngày, tuần, tháng ...

- Đồng thời phải sơ bộ tìm hiểu khách hàng là nam hay nữ, lứa tuổi nào, thuộc nhóm tâm lý, tính cách ra sao... điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ứng xử sau này.

 

3.2. Công tác chuẩn bị

- Trước khi triển khai công việc, phương án bảo vệ phải được lập hết sức cụ thể và chi tiết, quá trình viết phương án cần xác định rõ:

+ Đối tượng cần bảo vệ: Số lượng.

+ Thời gian bảo vệ: Được yêu cầu như thế nào?

+ Địa điểm cần bảo vệ: Cố định hay di động.

- Đặt ra một số tình huống có thể xảy ra để xử lý:

+ Đi giải quyết, làm việc riêng, vệ sinh.

+ Muốn gặp gỡ khán giả.

+ Trốn tránh phần tử khủng bố.

- Chuẩn bị quần áo, trang phục phù hợp với khách hàng trong các trường hợp cụ thể như đi tham quan, tiếp khách, ngoại giao, lễ hội ...

+ Tiện lợi trong công việc và xử lý các tình huống nhưng vẫn bảo đảm tính thẩm mỹ.

- Bảo đảm tính cơ động cao không bị bó chặt đi lại khó khăn ảnh hưởng đến di chuyển.

- Lĩnh các trang thiết bị kem theo : máy điện thoại, nhắn tin, máy ảnh, bộ đàm, ống nhòm tùy yêu cầu khách hàng.


mail zalo call