SHT Sercurity

  • imgSlide
  • imgSlide
Giới thiệu

"Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp" là cụm từ được nhắc đến nhiều trong suốt những năm qua và giờ đây khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, thì có thể thấy rõ sự hội nhập của đất nước hình chữ S với thế giới và ngược lại. Hàng loạt các nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước mọc lên và như một Quy luật tất yếu của sự phát triển toàn cầu. Những nhà lãnh đạo hiểu rằng một tổ chức hay doanh nghiệp chỉ có thể phát triển bền vững khi ở đó luôn duy trì phương án bảo vệ chặt chẽ và các nhân sự phải chịu sự kiểm soát của nhân viên an ninh, qua đó phát hiện và loại bỏ các hành vi tiêu cực, phạm tội...

Hiểu điều đó và nắm bắt được nhu cầu chung của xã hội. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ SHT được thành lập dựa trên những điều kiện thực sự khắt khe của Chính phủ Việt Nam thông qua Nghị Định số 52/ NĐ-CP và Bộ Công an thông qua Thông Tư số 45/ TT-BCA đối với doanh nghiệp Dịch vụ Bảo vệ.

Cùng với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực, Công ty Bảo vệ SHT mong được góp phần vào việc giữ gìn - bảo vệ an ninh trật tự xã hội và thành quả lao động của mỗi cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp nói riêng trong xu thế phát triển không ngừng hiện nay.

Với tham vọng Trở thành một Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo vệ hàng đầu.
Và sứ mệnh Mang đến khách hàng một chất lượng dịch vụ ổn định và sự hài lòng.
 

mail zalo call